Spring naar inhoud

Privacyverklaring Werk aan de Wijk

29 juni 2022

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

  • Bewoners, ondernemers en organisaties op de hoogte houden over Werk aan de Wijk in Transvaal en Schilderswijk.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen in de mate van interesse onder bewoners, ondernemers en organisaties.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot gedragen besluiten te komen over de herinrichting van Transvaal en Schilderswijk.

Categorieën persoonsgegevens

  • Postcode: t/m 1 september registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de reacties vandaan komen.
  • Naam: t/m 1 september vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een reactie plaatst, is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven. 
  • E-mailadres: t/m 1 september vragen we mensen die zich registreren om een e-mailadres, omdat we willen verzekeren dat er met een e-mailadres één keer gestemd kan worden. Ook kunnen mensen zich met hun e-mailadres aanmelden voor updates over het project. 
  • IP-adressen: t/m 1 september worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in de reacties te kunnen opsporen.  

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van dit project geldt het volgende: 

  • Het reageren op de voorstellen loopt af op 1 september 2022. Daarna wordt de website statisch gemaakt. Namen van mensen die hebben gereageerd en reacties blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 1 september 2022 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben gereageerd. Deze informatie wordt meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die het schetsontwerp gaan maken.   
  • Op 1 november 2022, twee maanden na de reactiefase, worden de namen van mensen die hebben gereageerd op de website geanonimiseerd. 

Alle reacties blijven zichtbaar tot een jaar nadat het definitieve voorontwerp is gepresenteerd. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Achterliggende databases met de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, IP-adressen, adressen, leeftijden en telefoonnummers worden dan wel verwijderd.

 

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren