Spring naar inhoud
Bekijk alle projecten

Hobbemaplein en Hobbemastraat

TRANSVAAL

Er komt een nieuwe tram op lijn 6. Deze tram heeft een lage instap voor mensen met een rolstoel, een scootmobiel, een buggy of een kinderwagen.  Voor de komst van de nieuwe trams passen we de verkeerssituatie aan en worden het Hobbemaplein en Hobbemastraat vernieuwd. Er rijden veel auto’s over het plein en dat is niet veilig voor fietsers en voetgangers. Daarom wil de gemeente het plein en de Hobbemastraat veiliger en een mooiere plek maken. Ook wordt het Hobbemaplein klimaatbestendig gemaakt door meer groen en bomen toe te voegen. Tijdens meerdere inloopbijeenkomsten en wijkwerkplaatsen hebben omwonenden, ondernemers en belangstellenden hun mening kunnen geven. De reacties, meningen en tips hebben we meegenomen in onze beslissingen en zoveel mogelijk verwerkt in de nieuwe ontwerpen.

Concept voorontwerp (VO) 

De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan het concept voorontwerp. Deze ontwerpen zijn vrijgegeven voor inspraak. Je kunt van 30 mei tot en met 11 juli 2024 je mening geven over het concept voorontwerp. Dit noemen we een zienswijze. De gemeente verzamelt al deze zienswijzen en bekijkt of er wijzigingen in het ontwerp nodig zijn. Daarna gaat het ontwerp voor goedkeuring naar de gemeenteraad. 

Bekijk het concept voorlopig ontwerp
Lees hoe je een zienswijze indient
Bekijk de verslagen verlengde participatie

Agenda

2022-2024

Januari 2022

Interviews op straat

Maart 2022

Praat mee bij de Werk aan de Wijk – kraam

11 en 12 maart 2022

Wijkkraam

20 april 2022 tussen 16.00 en 20.00 uur

Werk aan de Wijk - Werkplaats (inloopbijeenkomst)

8 juni 2022

Verdiepingssessie presentatie Sweco m.b.t. bereikbaarheid

Woensdag 6 juli van 16.00 tot 20.00 uur in de Bibliotheek Transvaal

Tweede Werk aan de Wijk-Werkplaats

9 juli tot 1 september 2022

Online meepraten

juli - augustus 2022

Bijeenkomsten voor bewoners

13 september 2022

Ondernemersoverleg SO naar VO

Oktober 2022

Het ontwerp wordt gemaakt

11 november 2022

Ondernemersoverleg

Woensdag 7 december tussen 16.00 en 19.00 uur in de de Bibliotheek Transvaal

Derde Werk aan de Wijk – Werkplaats

23 november tot en met 21 december 2022

Geef je mening over de ontwerpen

4 december tussen 16.00 en 19.00 uur (vrije inloop) in bibliotheek Hobbemaplein

Vierde Werk aan de Wijk - Werkplaats

7 december 2022

Reactie Fietsersbond Haagse regio

7 december 2022 tussen 16.00 en 19.00 uur

Werk aan de Wijk - Werkplaats

14 maart 2023

Parkeren Schilderswijk en Transvaal (werkgroep parkeren gemeente Den Haag inclusief enkele externen)

14 april - 28 april 2023

Ondernemersoverleg

27 juni 2023

Parkeren Schilderswijk en Transvaal (werkgroep parkeren gemeente Den Haag inclusief enkele externen)

14 september 2023

Parkeren Schilderswijk en Transvaal (werkgroep parkeren gemeente Den Haag inclusief enkele externen)

31 oktober 2023

Concept voorlopig ontwerp ondernemers

4 december 2023 tussen 16.00 en 19.00 uur

Werk aan de Wijk - Werkplaats

11 juni 2024

Inloopbijeenkomst Werk aan de Wijk. Adres: Stichting Noor, Steijnlaan 150, 2571 RJ Den Haag.

13 juni 2024

Inloopbijeenkomst Werk aan de Wijk. Adres: Stichting Noor, Steijnlaan 150, 2571 RJ Den Haag.

19 juni, 15.00 tot 17.00 uur

Inloopspreekuur: hulp bij indienen zienswijze Concept Voorontwerp. Adres: Buurthuis Bario, Kockstraat 175, 2571 TD, Den haag

20 juni, 15.00 tot 17.00 uur

Inloopspreekuur: hulp bij indienen zienswijze Concept Voorontwerp. Adres: Bibliotheek, Hobbemaplein 30, 2526 JB Den Haag Spreekuur

24 juni, 17.00 tot 19.00 uur

Inloopspreekuur: hulp bij indienen zienswijze Concept Voorontwerp. Adres: Bario, Kockstraat 175, 2571 TD Den Haag
Google Translate logo Translate this page using Google Translate

Zienswijze indienen

Je kunt van 30 mei tot en met 11 juli 2024 je mening geven over het concept voorontwerp. Dit noemen we een zienswijze. De gemeente verzamelt al deze zienswijzen en bekijkt of er wijzigingen in het ontwerp nodig zijn. Daarna gaat het ontwerp voor goedkeuring naar de gemeenteraad. 

Een inspraakreactie (zienswijze) indienen kan op 3 manieren: 

 • Via e-mail, stuur je reactie naar: projectbureau-nrr@denhaag.nl
  Zet in het onderwerp ‘zienswijze Hobbemaplein’.  
 • Per brief, stuur je brief naar: 
  Gemeente Den Haag, ter attentie van secretariaat DSO/Mobiliteit, 
  ‘zienswijze Hobbemaplein’,  Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. 
 • Mondeling. Stuur een e-mail naar projectbureau-nrr@denhaag.nl om een telefonische afspraak te maken. 

Mocht je hulp willen bij het indienen van je zienswijze, dan kunnen we je helpen. Neem contact op met projectbureau-nrr@denhaag.nl.

Onderzoeken en rapporten

Er zijn meerdere onderzoeken en rapporten die de basis vormen voor het concept voorlopig ontwerp.

Gevolgen voor het verkeer

De maatregelen uit het concept Voorlopig Ontwerp zorgen voor een afname van het autoverkeer op en rond het Hobbemaplein. De gemeente Den Haag heeft de verkeerskundige effecten van het ontwerp inzichtelijk laten maken door het adviesbureau Sweco.

Download hier

Gevolgen voor bomen

Eén van de doelen van de herinrichting is het vergroenen van het Hobbemaplein en de Hobbemastraat. Bomen hebben een belangrijke rol voor de gezondheid van bewoners en een prettig verkoeling voor bezoekers.

In het nieuwe plan worden ongeveer 83 bomen en veel groen toegevoegd. Ondanks een uiterste inspanning moeten er door het nieuwe ontwerp ook een aantal bomen worden verplaatst (4) en verwijderd (8). De bomen die verwijderd moeten worden zijn in te slechte staat om te kunnen verplaatsen. Door een gespecialiseerd adviesbureau is een Boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd waarin is bekeken wat de conditie en de kwaliteit van de bomen in het plangebied is, of deze verplaatst kunnen worden en welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn. 

Overigens is na de totstandkoming van de BEA het ontwerp nog op enkele punten aangepast waarbij er nog meer groen en bomen zijn toegevoegd. De aanpassingen hebben geen effect op de te verwijderen en te verplanten bomen.

Download hier

Gevolgen voor economie

Om te bekijken of de herinrichting van het Hobbemaplein en de Hobbemastraat ook het gewenste positieve effect heeft op de economie, is door het onafhankelijke adviesbureau SWECO een economische beoordeling van de twee toenmalige varianten (halte op het plein en halte naast de bibliotheek) gemaakt. Hierbij zijn beide varianten afgezet tegen elkaar en tegen de huidige situatie. De conclusie van de economische analyse het ontwerp ‘gecombineerde halte bibliotheek’ de meeste economische meerwaarde met zich meebrengt voor Haags Veen als geheel, voor de winkelstraten (Hobbemastraat, Kempstraat en Paul Krugerstraat) en het Hobbemaplein en voor de Haagse Markt.

Download hier

Tijdlijn

Wanneer kun jij meedenken?

Alle projecten van Werk aan de Wijk doorlopen 4 stappen. Klik op de stappen om meer te lezen.

Stap 1: Meningen van bewoners verzamelen

Hoe kun je meedoen?

Wanneer: maart 2022

Meepraten bij de Werk aan de Wijk-kraam.

Uitkomsten

 • Er is veel verkeer en het is onoverzichtelijk
 • Je kan moeilijk oversteken op sommige plekken
 • Het is onveilig voor voetgangers en fietsers, maar ook voor auto's.
 • Het is sociaal onveilig in de avond
 • Er is weinig ruimte langs de gevels
 • Er is groen aanwezig, maar geen park of water
 • Meer bomen voor schaduw
 • De bankjes die er zijn moeten blijven
 • Parkeren moet mogelijk blijven
 • Er moet meer parkomgeving komen met ruimte voor belangrijke monumenten en standbeelden.
Stap 2: Keuzes bespreken met bewoners

Hoe kun je meedoen?

Wanneer:  Eerste bijeenkomst op 20 april. Tweede bijeenkomst op 29 juni.

Op de bijeenkomsten kun je je mening geven over de plannen van de gemeente met het Hobbemaplein. Ook kun je laten weten wat jij belangrijk vindt op het plein en de beste plek kiezen voor bijvoorbeeld groen en zitjes.

Wat zijn de resultaten?

Resultaten eerste bijeenkomst
De eerste tekeningen zijn gepresenteerd. Bewoners en ondernemers konden vragen stellen aan de ontwerpers van de gemeente. Bewoners en ondernemers konden ook aangeven wat zij belangrijk vinden op het plein zoals bomen, bankjes en een terras.

Resultaten tweede bijeenkomst
De meeste bewoners zijn enthousiast over alle 3 de varianten die te zien waren online en op de werkplaats. Eigenlijk vragen zij om een soort compromis van de 3 varianten. Dus graag veel bomen, maar niet te veel, want open ruimte en ruimte voor terrassen wordt ook gewaardeerd. De ondernemers geven aan dat zij zich zorgen maken over de bereikbaarheid van de Hobbemastraat als men daar met de auto vanaf de de Heemstraat niet meer in kan rijden. Op basis van deze reacties zijn de ontwerpers van de gemeente aan de slag gegaan met een verdere uitwerking van het ontwerp.

Stap 3: Ontwerp maken met bewoners

Hoe kun je meedoen?

Wanneer: 7 december 2022

Werk aan de Wijk-Werkplaats

Tijdens deze bijeenkomst laat de gemeente 2 ontwerpen zien. De eerste is een combinatie van de ontwerpen die op de eerdere bijeenkomsten te zien waren. Hierbij is geprobeerd om de reacties van bewoners zo goed mogelijk te vertalen naar een plein met verschillende functies. Het tweede ontwerp is een alternatief dat is gemaakt naar aanleiding van de reacties van ondernemers. In dit ontwerp is het onder andere wel mogelijk om van de de Heemstraat naar de Hobbemastraat te rijden. De gemeente hoort graag de reacties op deze nieuwe ontwerpen.

Wat zijn de resultaten? 

Op basis van alle reacties uit voorgaande werkplaatsen zijn twee ontwerpen gemaakt. Tijdens de derde werkplaatsbijeenkomst zijn deze twee ontwerpen voorgelegd en kon ieder een reactie geven ook online. De twee ontwerpen bestonden uit een variant met een tramhalte op het plein en een variant waarbij de haltes gecombineerd zijn naast de bibliotheek. De meeste bewoners en ondernemers zijn enthousiast over de gecombineerde halte bij de bibliotheek. De gemeente heeft op basis van alle reacties en afstemming met overige stakeholders, waaronder HTM en MRDH, de gecombineerde halte bibliotheek als voorkeursvariant gekozen. Dit ontwerp wordt komende periode verder uitgewerkt.

Samenvatting reacties

 • Bewoners geven een voorkeur aan een centrale halte naast de bibliotheek
 • Bewoners willen groen en zitmogelijkheden op het Hobbemaplein
 • Bewoners reageerden positief op de aparte fietsstroken in de Hobbemastraat en het Hobbemaplein
 • Bewoners en ondernemers willen duidelijke en veilige looproutes
 • Ondernemers willen verbinding De Heemstraat / Hobbemastraat behouden
 • Ondernemers willen voldoende mogelijkheden voor laden en lossen
 • Bewoners willen een schoon en veilig plein

Hoe kun je meedoen?

Wanneer: 4 december 2023

Werk aan de Wijk-Werkplaats

Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de concept voorlopige ontwerpen voor het Hobbemaplein laten zien. Hierbij is geprobeerd om de reacties van bewoners zo goed mogelijk te vertalen naar een plein met verschillende functies. Het (concept) voorlopige  ontwerp voor de Hobbemastraat met de tophalte voor tramlijn 6, 11, en 12 is aangepast naar aanleiding van de reacties van ondernemers en bewoners. In dit ontwerp is het onder andere wel mogelijk om van de de Heemstraat naar de Hobbemastraat te rijden. 

Wat zijn de resultaten?

Op basis van alle reacties uit voorgaande werkplaatsen zijn er concept voorlopige ontwerpen voor het Hobbemaplein en voor de Hobbemastraat gemaakt.  

Samenvatting reacties

 • Er is behoefte aan meer fietsparkeerplekken. Bewoners willen groen en zitmogelijkheden op het Hobbemaplein 

 • Bewoners reageerden positief op de aparte fietsstroken in de Hobbemastraat en het Hobbemaplein 

 • Bewoners en ondernemers willen duidelijke en veilige looproutes 

 • Ondernemers willen verbinding De Heemstraat / Hobbemastraat behouden 

 • Ondernemers willen voldoende mogelijkheden voor laden en lossen 

 • Bewoners willen een schoon en vooral een veilig plein 

Stap 4: Uitvoering van ontwerp

Wanneer: 2026

Vanaf 2026 begint het werk aan het Hobbemaplein.

Wat zijn de resultaten?

Er zijn nog geen resultaten.

In maart en april 2024 hebben extra bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij de gemeente geluisterd heeft naar meningen, wensen en zorgen van betrokkenen. Naar aanleiding van de gesprekken is gekeken of er alternatieven zijn waarbij het doorgaand verkeer wel over het Hobbemaplein blijft rijden. Er zijn echter geen alternatieven die voldoen aan de doelen van de herinrichting (verbeteren verkeersveiligheid, leefbaarheid, toevoegen groen en verblijfsruimte, verbeteren toegang Haagse Markt en verbinding Hobbemaplein omliggende winkelstraten).

 • Aanpassingen zoals bijvoorbeeld drinkpunten, fietsnietjes, voorkomen van foutief inrijden, kiss and ride plekken, linksaf aan het einde van de Vliegerstraat, foutief parkeren bij de afvalvoorziening e.d. worden in de verdere uitwerking meegenomen.
 • Er wordt extra parkeercapaciteit toegevoegd
 • Er wordt gezocht naar een alternatief voor de bevoorrading van de Haagse Markt.

Bekijk de verslagen van de extra bijeenkomsten

Meer informatie over Hobbemaplein

Over het project

Wat?
Het Hobbemaplein wordt vernieuwd.

Waarom?
De straten naast het Hobbemaplein zijn erg druk en niet veilig voor fietsers en voetgangers. Dat moet beter.

Hoe?
Door fietsers, voetgangers en de tram en bus meer ruimte te geven wordt het plein een fijnere plek en veiliger. 

Wat staat vast?

 • De tramhaltes 6, 11 en 12 worden bij de bibliotheek geplaatst
 • Er komt 1 grote toegankelijke tophalte
 • De bushaltes voor lijn 25 komen op het Hobbemaplein aan de Kempstraat zijde
 • Buslijn 25 rijdt niet meer via de Ruysdaelstraat, maar via Vaillantlaan en Hobbemastraat
 • Wijk uitrijden (autoverkeer) gaat via Hobbemaplein
 • Wijk inrijden (autoverkeer) is veranderd - Wijk inrijden bij het Hobbemaplein kan alleen vanaf de Heemstraat rechtsaf naar de Hobbemastraat
 • De Ruysdaelstraat wordt voor autoverkeer ‘losgekoppeld’ van het Hobbemaplein

Contact

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Robin van de Plassche omgevingsmanager

e-mail: projectbureau-nrr@denhaag.nl

telefoon: 06-51408951

Nieuwsbrief

Krijg een e-mail als er nieuws is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit project:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren