Spring naar inhoud
Kies een ander ontwerp

Om en Bij

We passen de straat aan voor de nieuwe tram.

De straat Om en Bij is niet geschikt voor de komst van de nieuwe tram. De nieuwe tram is breder en langer. Hierdoor moeten enkele bomen verdwijnen en vervallen de parkeerplekken. 

Bekijk de reacties

Bekijk de afbeelding

Bovenaanzicht Om en Bij

De nieuwe tram is breder. Daarom moet Om en Bij aangepast worden. Hierdoor vervallen de parkeerplekken en worden de bomen gekapt. Ook wordt er een groenstrook aangelegd. Daar komen minder bomen terug dan in de huidige situatie. Voor de veiligheid wordt de loopstrook langs de keermuur weggehaald en het bestaande voetpad verbreed. De trap van Om en Bij naar Houtzagerssingel wordt toegankelijker.

Wat zijn de kenmerken?

 • De nieuwe tram is breder en langer. Hierdoor moet de straat aangepast worden.
 • De parkeerplekken verdwijnen
 • Een aantal bomen verdwijnen

Waar kun je over meepraten?

 • Staan er genoeg fietsparkeerplekken in het ontwerp? 
 • Is er ruimte voor vergroening?
 • Mis je nog iets in het ontwerp?

Wat staat al vast?

 • Een aantal bomen verdwijnen
 • De parkeerplekken verdwijnen
 • Er komt een groenstrook

Lees op de projectpagina meer over wat er al vaststaat voor de ontwerpen. 

Geef je mening

De gemeente geeft per onderwerp antwoorden op de reacties en vragen die zijn gesteld. 

Verkeerssituatie

Er kunnen geen maatregelen worden genomen om de snelheid van autoverkeer op het Om en Bij te verminderen. Het Om en Bij is een beeldbepalende locatie die onderdeel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht. De bestrating is hier een onderdeel van. Daarom is er voor speciale materialen gekozen (klinkerbestrating). Drempels in combinatie met de trambaan zijn helaas niet mogelijk, zelfs hele lage drempels niet. 

Voor de fietsers verandert er niet veel ten opzichte van de huidige situatie. Zij zullen op de rijbaan blijven fietsen. Er komt wel wat meer ruimte voor de fietser tussen de zijkant van de weg en het spoor. Prettiger routes om te fietsen in de noord-zuid verbinding zijn via de Zuidwal, Boekhorststraat of Vaillantlaan.

Een enkelspoor kan alleen met het weren van al het autoverkeer en is daarom niet mogelijk gebleken. Ook zal er met enkel tramspoor onvoldoende ruimte overblijven om fietspaden aan te kunnen leggen.

Parkeren

Omdat de nieuwe trams breder zijn is meer ruimte nodig. Om te zorgen dat de nieuwe trams elkaar kunnen passeren moeten de sporen verder uit elkaar worden gelegd. Daarom kunnen parkeervakken op het Om en Bij niet blijven. In de buurt is helaas geen mogelijkheid om de verloren parkeerplekken aan het Om en Bij te compenseren.

We begrijpen dat er veel parkeervakken verdwijnen in de binnenstad en dat er veel auto’s zijn. De gemeente hanteert geen maximale afstand tussen woningen en geparkeerde auto’s. Ook is er geen maximaal aantal parkeervergunningen per gebied. Hierdoor zijn er vaak meer vergunningen uitgegeven dan er beschikbare parkeerplekken op straat zijn.

Door het grote vergunningengebied waarbinnen je vergunning geldig is, kun je je auto altijd ergens parkeren. Zelfs als dit soms betekent dat je wat verder moet lopen. Dit is een gevolg van de mobiliteitstransitie in Den Haag.

We werken aan een aantal maatregelen om de parkeerdruk in de wijken Transvaal en Schilderswijk te verminderen. We hopen dit maatregelenpakket in het najaar vast te stellen. Eén van de maatregelen is het beter benutten van bestaande parkeergarages. Er zijn ook al enkele maatregelen genomen om de parkeerdruk te verlichten, zoals:

 • het intrekken van de vierde en volgende bewonersvergunningen;
 • het twee keer zo duur maken van de derde bewonersvergunning als de tweede bewonersvergunning;
 • het afschaffen van de vakantievergunningen;
Autoluw of autovrij maken

Het autovrij of -luw is bij het starten van het project onderzocht, maar niet haalbaar gebleken. Het autovrij maken van het Om en Bij zorgt inderdaad voor het voorkomen van sluipverkeer. Maar het zorgt juist óók weer voor ongewenste sluiproutes en verkeerstoenames in andere straten. Dit effect is helaas niet met een aantal maatregelen op te lossen zonder de bereikbaarheid en verkeerscirculatie van het gehele gebied te herzien.

Ook zijn met het autoluw maken van het Om en Bij geen maatregelen toe te passen waarin onderscheid te maken is tussen bestemmingsverkeer en doorgaand (sluip)verkeer. De tram heeft een bepaalde breedte nodig om te kunnen rijden en elkaar te passeren. Hierdoor blijft de verharding net zo breed als in het gepresenteerde ontwerp. Fietsers moeten in ieder geval in beide richtingen kunnen blijven fietsen. Er zal dus altijd een verharde rijbaan blijven.

Bomen en groen

De bestaande bomen op het Om en Bij moeten verdwijnen. In de nieuwe situatie worden bomen teruggebracht. Onderzocht wordt of de bestaande bomen verplant kunnen worden. De groeiomstandigheden worden verbeterd zodat de bomen beter kunnen groeien.

Ook kijken we naar de mogelijkheid om groen toe te voegen op de brug Om en Bij, bijvoorbeeld in de vorm van plantenbakken. Bij de keuze voor beplanting kijken we ook naar biodiversiteit. Denk aan een goede menging van soorten die goed passen in de stad. We informeren je hierover als we hier meer inzicht in hebben.

Reacties

Wat vind jij goed of minder goed aan dit ontwerp? Wat mis je nog? Laat het ons weten!

Huub Borren | 2 april 2023 17:16

Probleem (A): Als buurt merken wij dat de 'om en bij' wordt gebruikt als een sluiproute van de stad naar de Schilderwijk/ de Vaillantlaan en vervolgens naar de Neherkade (en andersom). Er zijn dus veel auto's die door onze woonwijk rijden en er wordt veel te hard gereden. Hierdoor staan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid zwaar onder druk. Door het vele verkeer en het rijgedrag durfen buurtbewoners hun kinderen niet zelfstandig het kruispunt "Buitenom"-"Hoge Zand" over te laten steken.Huub Borren | 2 april 2023 17:23

Verdere punten om mee te nemen in de plannen:
- Als er bomen worden gekapt, zorg er dan voor dat er zo veel mogelijk kwaliteitsgroen voor terug komt (dus niet simpel gras, maar juist mooie struiken).
- Er is aan de 'Om en Bij' weinig plaats voor parkeerplaatsen, overwogen kan worden om deze te laten vervallen.Remmelt blessinga | 29 maart 2023 09:03

Het is duidelijk dat de bomen weg moeten. Maar kan de groenstrook biodivers aangelegd worden? Denk aan planten die goed zijn voor bijen en andere insecten en wellicht leuk bloeien. Dan hebben we toch nog waardevol groen op deze plek.Buurtoverleg Het oude centrum | 31 maart 2023 22:12

Had hier niet beter een andere oplossing kunnen worden bedacht? Geen stoep, geen ruimte voor de fiets. Is er onderzocht of een enkelspoor mogelijk is ( Amsterdam Leidsestraat, is daar een voorbeeld van. ) De tram is hier gewoon te breed, dat was de vorige al. Wat is er gebeurd met de opmerkingen van de bewoners in de sessie van 6 december 2021?

Den Haag is een stad waar de voetganger en de fietser op 1 horen te staan. Goed en snel OV is ook belangrijk. Met een zg 'strengelspoor' kan het ook.

Huub Borren | 2 april 2023 17:24

Als het onmogelijk is om tram 6 om te leiden (via de Vaillantlaan), overweeg dan inderdaad een enkel spoor (i.p.v. het huidige dubbelspoort). Hierdoor komt er meer ruimte voor bomen. Tegelijkertijd zal de impact op de dienstregeling zeer beperkt zijn, omdat tramlijn 6 slecht 4 keer per uur rijdt.Huub Borren | 2 april 2023 17:18

Minimale oplossing (A): De minimale ingreep die de Gemeente dient te doen is het 'loskoppelen' van de "Om en bij" en de "Brouwersgracht" voor personenauto's. Dit betekent dat je NIET met de auto van de "Brouwersgracht"/"Buitenom"/"Hoge Zand" de "Om en bij" in kan rijden. Als je uit deze drie straten komt, moet je via de "Prinsengracht" naar de Zoutkeetzingel/Vaillantlaan (als je de stad uit wilt). Ook is het dan NIET mogelijk om via de "Houtzagerssingel" de "Brouwersgracht" in te rijden.Huub Borren | 2 april 2023 17:21

Integrale oplossing (A) (aanleg van de gracht): Bij de integrale oplossing wordt de minimale oplossing gecombineerd het met het plan voor het heraanlegger van de oorspronkelijke Brouwersgracht (zie het desbetreffende raadsstuk hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9712231/1/RIS304667_Bijlage) Deze oplossing integrale oplossing is conform het raadsbesluit om het heraanleggen van de grachten mee te nemen in de besluitvorming voor toekomstige herinrichtingsplannen.

Gino Giustarini | 15 april 2023 18:23

is het te veel om van de planners te verwachten dat ze deze tramplannen samen met de nieuwe plannen voor het heraanleggen van de grachten overwegen??? Mogelijk om een geïntegreerd plan te maken? en het werk in één enkele welovergoven project af te ronden - bespaar tijd, last voor bewoners, moiete, en geld?Kamil Fuchs | 28 maart 2023 23:13

Het is niet duidelijk wat er gaat veranderen mbt fietsers en automobilisten. Auto's rijden hier vaak boven de 60km/u, in beide richtingen. Blijft dit zo?Huub Borren | 2 april 2023 17:17

Probleem (B): Het is van groot belang dat de herinrichting van de "Om en Bij" en de Brouwersgracht dit probleem oplossen. Tevens verdienen de monumenten aan de 'om en bij' een straat die uitnodigt om de monumenten te bekijken. Hieronder zijn twee oplossingen te vinden (en wellicht zijn er nog veel andere oplossingen te bedenken)Huub Borren | 2 april 2023 17:20

Minimale Oplossing (B): Door deze oplossing zorg je ervoor dat "Brouwersgracht" en de "Om en bij" alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer (en voorkom je sluipverkeer). Dit zal de verkeersveiligheid en de leefbaarheid significant doen toenemen. Tevens zorgt deze oplossing ervoor dat de twee pleinen (bij het Kunstwerk ‘De houthandelaar’ (1986) Gerard Brouwer) weer geïntegreerd kunnen worden (nu is er een psychologische grens tussen de pleinen door de auto's die 60 km per uur rijden).Huub Borren | 2 april 2023 17:22

Integrale oplossing (B) Daarin kan gekozen worden voor de basisvariant (waarin de tramlijn blijft bestaan) of voor de plusoptie (waarin tram 6 wordt omgeleid -bijvoorbeeld van de Zoutkeetzingel/Vaillantlaan - of komt te vervallen). Bij deze integrale oplossing blijft het van belang om ook de 'minimale oplossing' te implementeren. De integrale optie zal de leefbaarheid, de hittestress en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Laat de Gemeente echt werk maken van onze leefbaarheid!Paul van Diepen | 3 april 2023 22:59

Maak van "om en bij" tussen Brouwersgracht en Hobbemastraat een fiets pad. Aan weerszijde groen, Maak van dit stukje een mooi stukje stad. Leidt het autoverkeer om via de daarvoor bedoelde wegen Vaillantlaan en Zoutketelsingel.

Buurtoverleg Het oude centrum | 16 april 2023 21:11

Betekent dit de fiets op de trambaan?Aminata Gregory | 14 april 2023 15:57

Ik durf niet te fietsen op om en bij, te gevaarlijk.
Maak enkelspoor van tram 6, zodat er ruimte overblijft voor n fietspad. Zorg ook voor groen, ook stoep verbreden met groen.
Ik vraag ook ook sluipverkeer te vermijden.Vragen

Heb je een vraag over dit ontwerp? Stel je vraag.

R. van Waas | 16 april 2023 20:50

Mocht een middenhalte op de Brouwersgracht te hnisch toch niet mogelijk zijn, dan graag een diepte investering in veel flitscamera kasten op het Om en Bij - Brouwergracht traject; verdienen zichzelf binnen de kortste rte keren en veel out terug!

Gemeente Den Haag | 2 augustus 2023 10:53

De gemeente Den Haag kan niet zelf bepalen waar er flitspalen worden geplaatst. Deze moeten (onderbouwd) aangevraagd worden bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM bepaalt vervolgens of de flitspaal wordt geplaatst. Eén van de voorwaarden is de snelheidslimiet van de weg. Het OM plaatst geen flitspalen op 30km/uur wegen. Hierdoor is het niet mogelijk voor de gemeente Den Haag om een flitspaal op de Om en Bij aan te vragen.Bekijk de andere ontwerpen

Klik op de kaart en bekijk de andere ontwerpen.

Deel dit ontwerp:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren