Spring naar inhoud
Kies een ander ontwerp

Brouwersgracht

We passen het spoor en de halte aan voor de nieuwe tram.

De tramhalte op de Brouwersgracht is niet geschikt voor de nieuwe tram, omdat de tramhalte te kort is. We maken de tramhalte langer, zodat de nieuwe tram hier straks kan stoppen.

Bekijk de reacties

Bekijk de afbeelding

Bovenaanzicht Brouwersgracht 

Omdat de nieuwe tram langer is moet de tramhalte aangepast worden. De halte verschuift ten opzichte van de huidige locatie. Hierdoor moet de insteek voor auto’s naar de parallelweg aan de kant, met de even huisnummers, verplaatsen. De nieuwe halte verschuift iets, zodat de nieuwe tram de bocht naar de Prinsengracht goed kan maken.

Wat zijn de kenmerken?

  • De haltes worden nieuw. De haltes worden langer omdat de nieuwe tram langer is. De trams worden breed genoeg voor iemand met een rolstoel.

  • De haltes worden net zo hoog als de vloer van de nieuwe tram.

  • Aan iedere halte komt een helling voor iemand met een kinderwagen, rolstoel of rollator.

  • Omdat de nieuwe tram langer is, moet de weg worden aangepast

Waar kun je over meepraten?

  • Staan er genoeg fietsparkeerplekken in het ontwerp? 
  • Staan er genoeg bankjes in het ontwerp?
  • Mis je nog iets in het ontwerp?

Wat staat al vast?

  • De vernieuwen de tramhalte en maken deze toegankelijk voor mindervaliden
  • We passen de weg aan

Lees op de projectpagina meer over wat er al vaststaat voor de ontwerpen. 

Geef je mening

De gemeente geeft per onderwerp antwoorden op de reacties en vragen die zijn gesteld. 

Openbare ruimte

In het project worden de bestaande tramrails en haltes geschikt gemaakt voor de nieuwe tram. Ter plaatse van de Brouwersgracht is na verdere uitwerking in het ontwerp gebleken dat alleen aanpassingen nodig zijn aan de tramrails en halteperrons. De bocht naar de ventweg kan dus op dezelfde locatie blijven, zoals het nu al is. Dat verandert niet. Het project omvat geen grootschalige herinrichting van het openbaar gebied en daarom wordt de huidige inrichting van de Brouwersgracht niet aangepast.

Verkeerssituatie

De paralelleweg is niet ontworpen om het grote aantal auto’s van de middenrijbaan over te nemen. Dit zorgt voor problemen omdat het toenemende verkeer samen met de verkeersdrempels extra trillingen en geluidsoverlast veroorzaakt en de doorstroom vertraagt. In het project worden de bestaande tramrails en haltes geschikt gemaakt voor de nieuwe tram.

Bij Brouwersgracht is na verdere uitwerking in het ontwerp gebleken dat alleen aanpassingen nodig zijn aan de tramrails en halteperrons. Het project omvat geen grootschalige herinrichting van het openbaar gebied en daarom wordt de huidige inrichting van de Brouwersgracht niet aangepast.

Geluid en trillingen

Voor de komst van de nieuwe tram is een geluid- en trillingsonderzoek gedaan. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er met de komst van de nieuwe tram geen toename van geluid en trillingen is in de Brouwersgracht.

Reacties

Wat vind jij goed of minder goed aan dit ontwerp? Wat mis je nog? Laat het ons weten!

Huub Borren | 2 april 2023 17:26

Probleem (A): Als buurt merken wij dat de 'om en bij' wordt gebruikt als een sluiproute van de stad naar de Schilderwijk/ de Vaillantlaan en vervolgens naar de Neherkade (en andersom). Er zijn dus veel auto's die door onze woonwijk rijden en er wordt veel te hard gereden. Hierdoor staan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid zwaar onder druk. Door het vele verkeer en het rijgedrag durfen buurtbewoners hun kinderen niet zelfstandig het kruispunt "Buitenom"-"Hoge Zand" over te laten steken.

Ruth Giustarini-Andrews | 15 april 2023 17:48

Beter - het verkeer langs Brouwersgracht-Om en Bij beperken - alleen voor bewoners/bezoekers - en richt het normale verkeer langs de hoofdroute.Ronald Vergeer | 5 april 2023 18:10

Het zou fijn zijn als het hardrijdende sluipverkeer ook met dit project aangepakt kan worden. Nu gebruiken automobilisten de parallelweg voor traag verkeer en parkeren, en de middenbaan als een soort stadssnelweg waar erg hard gereden wordt. Kan de middenbaan op de Brouwersgracht gereserveerd worden voor de tram, zodat autoverkeer over de parallelweg gaat waar het vertraagd kan worden met drempels? De huidige indeling met twee opties nodigt uit tot erg hard rijden in het midden.Buurtoverleg Het oude centrum | 31 maart 2023 21:53

Paar vragen over het ontwerp: Waarom is er geen aanpassing aan de weg voorgesteld? Er is nu een twee baans deel voor auto's. Een vier baans weg in een oude gracht. Zodra dat wordt opgeheven, is er meer ruimte. Ook voor de grote bomen die er staan ( en hopelijk blijven staan,..)Huub Borren | 2 april 2023 17:26

Probleem (B): Het is van groot belang dat de herinrichting van de "Om en Bij" en de Brouwersgracht dit probleem oplossen. Tevens verdienen de monumenten aan de 'om en bij' een straat die uitnodigt om de monumenten te bekijken. Hieronder zijn twee oplossingen te vinden (en wellicht zijn er nog veel andere oplossingen te bedenken)Huub Borren | 2 april 2023 17:28

Integrale oplossing (A) (aanleg van de gracht): Bij de integrale oplossing wordt de minimale oplossing gecombineerd het met het plan voor het heraanlegger van de oorspronkelijke Brouwersgracht (zie het desbetreffende raadsstuk hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9712231/1/RIS304667_Bijlage Deze oplossing integrale oplossing is conform het raadsbesluit om het heraanleggen van de grachten mee te nemen in de besluitvorming voor toekomstige herinrichtingsplannen.Huub Borren | 2 april 2023 17:31

Het is van belang om van de Brouwersgracht weer een tweebaans weg te maken. Er is geen geldig argument om binnen een woonwijk en in het centrum van de stad een 4 baan weg te hebben (zoals nu het geval is). Zorg dat dit minimaal wordt meegenomen in de plannen!

W Ross | 18 april 2023 22:45

Er is aan weerszijden van de weg een ventweggetje met parkeerplekken en drempels. Je kan hier niet inhalen en dat gebeurt ook niet. Daarnaast is de snelheid op de hoofdweg ook redelijk beperkt door het feit dat het een hobbelige klinkerweg is. Als ik de reacties hier lees lijkt het wel alsof de brouwersgracht een snelweg is...Steven Ankersmit | 14 april 2023 10:40

Door de nieuwe trams moet de halte op Brouwersgracht worden verlengd richting het centrum. Vanwege het vele sluipverkeer en huidige mogelijkheid voor auto’s en bestelwagens om te kunnen draaien naar de ventweg (richting het centrum) gebeuren er veel ongelukken. Dit zorgt ook voor onnodige onveilige situaties.
Ik zou voorstellen de ventweg afslag van trambaan richting centrum op te heffen. Dan moet het doorgaande verkeerde tram volgen en wachten achter de tram (halte).Huub Borren | 2 april 2023 17:28

Integrale oplossing (B) Daarin kan gekozen worden voor de basisvariant (waarin de tramlijn blijft bestaan) of voor de plusoptie (waarin tram 6 wordt omgeleid -bijvoorbeeld van de Zoutkeetzingel/Vaillantlaan - of komt te vervallen). Bij deze integrale oplossing blijft het van belang om ook de 'minimale oplossing' te implementeren. De integrale optie zal de leefbaarheid, de hittestress en de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Laat de Gemeente echt werk maken van onze leefbaarheid!Steven Ankersmit | 14 april 2023 10:41

Het opheffen van de bocht naar de ventweg richting het centrum zal dit bijdragen aan het minder aantrekkelijk maken van Brouwersgracht als sluip route voor verkeer van en naar de Schilderswijk & Haagsche markt. Daarnaast moet verkeer bij de Hobbemastraat ook al wachten achter de tram (door de nieuwe middenhalte), dus minder doorstroom is al deels rekening mee gehouden voor doorgaand verkeer.Huub Borren | 2 april 2023 17:27

Minimale oplossing (A): De minimale ingreep die de Gemeente dient te doen is het 'loskoppelen' van de "Om en bij" en de "Brouwersgracht" voor personenauto's. Dit betekent dat je NIET met de auto van de "Brouwersgracht"/"Buitenom"/"Hoge Zand" de "Om en bij" in kan rijden. Als je uit deze drie straten komt, moet je via de "Prinsengracht" naar de Zoutkeetzingel/Vaillantlaan (als je de stad uit wilt). Ook is het dan NIET mogelijk om via de "Houtzagerssingel" de "Brouwersgracht" in te rijden.Huub Borren | 2 april 2023 17:27

Minimale Oplossing (B): Door deze oplossing zorg je ervoor dat "Brouwersgracht" en de "Om en bij" alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer (en voorkom je sluipverkeer). Dit zal de verkeersveiligheid en de leefbaarheid significant doen toenemen. Tevens zorgt deze oplossing ervoor dat de twee pleinen (bij het Kunstwerk ‘De houthandelaar’ (1986) Gerard Brouwer) weer geïntegreerd kunnen worden (nu is er een psychologische grens tussen de pleinen door de auto's die 60 km per uur rijden).Steven Ankersmit | 14 april 2023 10:42

Het is natuurlijk mogelijk om ventweg (even kant huisnummers Brouwersgracht) of een doodlopend te maken of hier een verkeerslicht te plaatsen waar verkeer alleen rechtsaf kan slaan (in combinatie met afslaande tram), aangezien (lokaal) verkeer op deze ventweg dan ook bij grote markt altijd nog op de Prinsegracht richting het Westeinde kan komen of weer terug de wijk in via de Boekhorststraat.Steven Ankersmit | 14 april 2023 10:43

Wat de situatie nog meer zou verbeteren is op de Brouwersgracht net als bij halte Hobbemstraat een middenhalte voor de tram te maken. Dit zal ervoor zorgen dat Brouwersgracht ook vanuit het centrum richting de Schilderswijk een veel minder aantrekkelijke sluiproute wordt. Het afslaande verkeerslicht van Prinsegracht (grote markt) kan aangepast worden om meer beperkte dosering van auto’s toe te laten om af te slaan mocht de tram net zijn afgeslagen.

Carlo Kuiper | 14 april 2023 16:36

Het ontmoedigen van autoverkeer door onze buurt zou wat mij betreft ook op nummer 1 moeten staan.Ruth Giustarini-Andrews | 15 april 2023 17:41

Geen melding gemaakt van 1) het lavaai van de nieuwe tram - en 2) de trillingen die de gebouwen aan weerszijden zullen aantastenW Ross | 18 april 2023 22:29

Ik mis in het verhaal wat de impact is qua parkeergelegenheid. Wij hebben al jaren last van toenemende parkeerdruk. Veel bewoners kunnen absoluut niet zonder auto wegens werk e.d. Enkel het openbaar vervoer faciliteren brengt deze bewoners dus in de verdrukking.

Enkele jaren geleden zijn er in een straal van 100m 3 parkeerplekken verdwenen t.b.v. containers. Daarnaast zijn er veel plekken verdwenen door laadpunten. Ondertussen blijven de kosten stijgen: wij betalen 3x zo veel als 5 jaar terug.Dirk-Jan Visser | 18 april 2023 08:49

Geachte heer / mevrouw,

Er wordt ondoenlijk hard gereden op de Brouwersgracht. Nu de tramhalte zal worden aangepast in dit een mooie gelegenheid om het te hard rijden middels de ventweg te voorkomen.

Ik stel voor de ventweg afslag van trambaan richting centrum op te heffen. Dan moet het doorgaande verkeer de tram volgen en wachten achter de tramhalte) waardoor er niet te hard gereden kan worden.Anne ten Brummelhuis | 18 april 2023 13:06

Ik ben het eens met de voorgaande reacties. Ik mis in het ontwerp het aanpassen van de weg zodanig dat het voor auto verkeer niet aantrekkelijk meer is om via de Brouwersgracht naar de Vaillantlaan te rijden en vice versa (behoudens bestemmingsverkeer). Het is een wonder dat er niet vaker ongelukken gebeuren. Met de twee scholen in de buurt (en kinderen die in de buurt wonen) verdient de verkeersveiligheid meer aandacht.Vragen

Heb je een vraag over dit ontwerp? Stel je vraag.

Karlijne Scholts | 14 april 2023 09:55

Kan er een legenda gepubliceerd worden waarin je duidelijk kan zien waar en hoeveel fietsparkeerplekken, bomen, bankjes komen te staan? Niet iedereen kan een tekening zo lezen.
Alvast dank.

Ruth Giustarini-Andrews | 15 april 2023 17:50

Aub 1) een legenda om alle details duidelijker te maken - wat is nu, en wat is in de voorgezien toekomst? 2) laten zien de parkeerplaatsen voor bewoners

Gemeente Den Haag | 2 augustus 2023 10:57

Een legenda wordt op de website toegevoegd.Bekijk de andere ontwerpen

Klik op de kaart en bekijk de andere ontwerpen.

Deel dit ontwerp:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren