Spring naar inhoud
Terug naar overzicht

Verkeerskundige effecten van de herinrichting Hobbemaplein op basis van het concept Voorlopig Ontwerp

Toegevoegd op 9 april 2024

In opdracht van de gemeente Den Haag is door het adviesbureau Sweco, in de periode 2021-2023, het verkeerskundig effect voor de herinrichting van het Hobbemaplein inzichtelijk gemaakt.

De aanleiding voor een andere inrichting van het Hobbemaplein is de komst van een nieuwe ruimere gelijkvloerse tram op lijn 6. Bij deze herinrichting is de gemeente Den Haag ook voornemens het plein te verbeteren ten behoeve van een verkeersveiliger en leefbaarder plein. Om meer ruimte op het plein te creëren zijn in het voorstel een aantal rijrichtingen weggehaald. Dit zorgt voor meer ruimte om op het plein te verblijven en mogelijk in de toekomst ook voor meer voorzieningen zoals bijvoorbeeld horeca. Alle bestemmingen in de wijk blijven bereikbaar met de auto maar de route kan wel veranderen.
 
Het plein blijft naast een toenemende verblijfsfunctie een belangrijke verbindende functie houden voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Op en rond het plein komen verschillende tram-en buslijnen samen en kunnen mensen op- of overstappen of verblijven op het plein.
 
In 2021 is er op verschillende momenten in de week en op verschillende tijdstippen het verkeer geteld (de situatie was toen vergelijkbaar met de situatie voor Corona). Met behulp van deze cijfers is in een computermodel berekend hoe het verkeersbeeld op en rond het Hobbemaplein er in 2023 uit zou zien wanneer er geen herinrichting plaats zou vinden. Vervolgens is berekend hoe dit eruit zou zien als de maatregelen uit het concept ontwerp worden doorgevoerd.
 
Uit deze studie volgt dat het met de voorgestelde maatregelen op en rond het Hobbemaplein een stuk rustiger wordt. Het verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk zal nu vooral via de hoofdwegen aan de rand van de wijk rijden. Het verkeer op de Kempstraat, de Ruijsdaelstraat en de Hobbemastraat neemt af. 
 
Op de hoofdwegen zoals de De la Reyweg en de Vaillantlaan neemt het verkeer iets toe. Daarbij ontstaan er iets langere wachttijden ten opzichte van de huidige situatie op deze wegen (ten opzichte van het referentiejaar 2023 is dit echter niet het geval). Deze hoofdwegen zijn hiervoor meer geschikt dan de kleinere wegen in de wijk. 
 
Doordat de Ruijsdaelstraat wordt losgekoppeld van het plein, verschuift het verkeer naar de Hobbemastraat om op het Hobbemaplein te komen. Dit is nog steeds minder verkeer dan in de referentiesituatie.
 
In enkele woonstraten verschuift het verkeer een beetje. Deels gebeurt dit door omgekeerde rijrichtingen en/of andere ontsluitingsmogelijkheden naar de hoofdwegen. Dit gaat steeds slechts om enkele tientallen voertuigen per uur en betreft verkeer dat in de wijk moet zijn (bestemmingsverkeer). 
 
De studie geeft alleen aan hoeveel verkeer er op welke weg rijdt. Dit zegt niet altijd iets over files en wachtrijen. Doordat we de kruispunten minder complex maken kan het verkeer beter doorstromen. Hierdoor kan de hoeveelheid verkeer toenemen op een weg, zonder dat dit zorgt voor langere rijtijden en/of wachtrijen.
 
Voor fietsers komen er vrij liggende fietspaden, dit vergroot de verkeersveiligheid. Ook voor de voetgangers geldt dat ze in het nieuwe ontwerp veiliger en prettiger kunnen oversteken, en is het er prettiger lopen, zitten en winkelen. Tot slot heeft het ontwerp een positief effect op de rijtijden van het OV.

Deel dit artikel:

Login om verder te gaan

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Geef mij een nieuwe code

Annuleren